Rocket League toernooi

Reglement

Rocket league-Toernooi Reglement

Het is belangrijk dat iedereen bekend is met de spelregels omdat dit ervoor zorgt dat het toernooi eerlijk en sportief verloopt. Als iedereen de spelregels kent en zich eraan houdt, zullen er geen onduidelijkheden zijn en kan iedereen zich focussen op het spelen van het spel. Bovendien zorgt het kennen en opvolgen van de spelregels ervoor dat er geen conflicten of problemen ontstaan tijdens het toernooi. Het is daarom van belang dat iedereen de spelregels goed begrijpt en zich eraan houdt.

1. Algemeen

1.1 Deelnemers aan het toernooi moeten zich bewust zijn van en zich houden aan alle spelregels. Onvoldoende kennis van de regels kan niet worden gebruikt als excuus voor het overtreden ervan.

1.2 Elk overtreden van de regels zal worden gestraft. De strafmaat zal worden bepaald door de Levix-medewerkers die aanwezig zijn tijdens de Gaming Day en zal rekening houden met de omstandigheden. Straffen kunnen bestaan uit het verlaten van het toernooi of tijdelijke of permanente uitsluiting van Levix-toernooien.

1.3 Speelschema’s worden gemaakt door Levix en zullen op de dag zelf bekend worden gemaakt. Levix behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken aan de speelschema’s indien de omstandigheden dit vereisen.

1.4 Klachten over dat je na de wedstrijd onterecht hebt verloren, kunnen niet meer worden meegewogen in het eindresultaat van een wedstrijd. Als er vermoedens zijn dat er niet volgens het reglement wordt gespeeld door je tegenstander(s), moet dit voor aanvang van de wedstrijd worden gemeld aan een Levix-medewerker.

1.5  Levix behoudt het recht om beslissingen te nemen over zaken die niet specifiek in het reglement staan, om de eerlijke concurrentie en sportiviteit te behouden.

1.6 Levix behoudt zich het recht voor om regels op elk moment te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van onvoorziene uitdagingen die zich voordoen tijdens de Levix Gaming Day.

1.7 De prijsuitreiking zal aan het einde van de dag plaatsvinden tussen 16:00 en 17:00. De winnaars zullen hun prijzen in ontvangst moeten nemen op het moment dat ze worden uitgereikt. Als de winnaar niet aanwezig is, zal de prijs naar de volgende deelnemer met de beste score gaan.

1.8 Tijdens Levix Gaming Day kunnen deelnemers slechts één prijs winnen. Indien een deelnemer tijdens de prijsuitreiking in aanmerking komt voor meerdere prijzen, zal hij/zij moeten kiezen welke prijs hij/zij in ontvangst wil nemen en welke niet.

1.9 Door deel te nemen aan Gaming Day, ga je akkoord met het gebruik van de gemaakte beeldopnamen voor marketingdoeleinden en de publicatie daarvan op de website van Levix.

2. Toernooi Richtlijnen

2.1 De Levix-medewerker bepaald wie de match zal starten.

2.2 Alle deelnemers dienen minimaal 15 minuten (11:45) voor aanvang van het toernooi zichzelf te melden bij een Levix medewerker.

2.3 Het wedstrijdschema en de (geschatte) tijden waarop de wedstrijden gespeeld moeten worden zullen bij aanvang van het toernooi gepubliceerd worden. 

2.4 Het is toegestaan om te spelen met een muis, toetsenbord of controller van Levix, of met een eigen controller. Eigen muis en toetsenbord zijn NIET toegestaan.

2.5 Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden zowel het 1vs1 als het 2vs2 bracket ingedeeld. 

3. Game-instellingen voor Rocket League

3.1 Deelnemers hebben voor de wedstrijd begint een paar minuten om de eigen instellingen over te nemen. Wij raden aan om eerst de instellingen terug naar “standaard”  te zetten en vervolgens je eigen instellingen vanaf een uitgeprint blaadje (wat je zelf meeneemt!) over te nemen.  

4. Scores doorgeven

4.1 Wanneer de match is afgelopen, vragen de winnaar(s) aan een Levix-medewerker om de score op te schrijven.

4.2 De Levix-medewerker schrijft je naam (en teamnaam in 2vs2) op. Je score is nu doorgegeven.

4.3 De Levix-medewerker geeft aan welke deelnemer(s) aan de beurt zijn.

4.4 Als er opzettelijk een verkeerde score wordt doorgegeven, zal de betreffende deelnemer per direct uitgesloten worden van alle toernooien van de Levix Gaming Day.

5. Gedragsregels

5.1 Alle deelnemers aan Levix Gaming Day toernooien moeten respectvol met elkaar en de organisatie omgaan.

5.2 Deelnemers aan het toernooi mogen geen offensieve of vulgaire gebruikersnamen of teamnamen opgeven. Indien zij een dergelijke naam gebruiken, wordt hen gevraagd om een andere gebruikersnaam op te geven. Indien zij weigeren de naam te veranderen, zullen zij niet mogen deelnemen aan het toernooi.

5.3 Als een deelnemer kwetsende, beledigende of racistische uitingen heeft tegen zijn/haar tegenstander, zal deze per direct gediskwalificeerd worden en zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

5.4 Wij erkennen dat het spelen van games emoties kan opwekken en dat er in dergelijke situaties soms ongewenste uitspraken kunnen plaatsvinden. Echter, wij nemen geen genoegen met grove taal of bedreigingen tegen onze medewerkers van Levix. Dit zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie.

5.5 Bij fraude en/of valsspelen zal een deelnemer direct gediskwalificeerd worden en zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

5.6 Levix-medewerkers behouden het recht om beslissingen te nemen in uitzonderlijke situaties.