FORTNITE toernooi

Reglement

Fortnite - Toernooi Reglement

Het is belangrijk dat iedereen bekend is met de spelregels omdat dit ervoor zorgt dat het toernooi eerlijk en sportief verloopt. Als iedereen de spelregels kent en zich eraan houdt, zullen er geen onduidelijkheden zijn en kan iedereen zich focussen op het spelen van het spel. Bovendien zorgt het kennen en opvolgen van de spelregels ervoor dat er geen conflicten of problemen ontstaan tijdens het toernooi. Het is daarom van belang dat iedereen de spelregels goed begrijpt en zich eraan houdt.

1. Algemeen

1.1 Deelnemers aan het toernooi moeten zich bewust zijn van en zich houden aan alle spelregels. Onvoldoende kennis van de regels kan niet worden gebruikt als excuus voor het overtreden ervan.

1.2 Elk overtreden van de regels zal worden gestraft. De strafmaat zal worden bepaald door de Levix-medewerkers die aanwezig zijn tijdens de Gaming Day en zal rekening houden met de omstandigheden. Straffen kunnen bestaan uit het verlaten van het toernooi of tijdelijke of permanente uitsluiting van Levix-toernooien.

1.3 Speelschema’s worden gemaakt door Levix en zullen op de dag zelf bekend worden gemaakt. Levix behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken aan de speelschema’s indien de omstandigheden dit vereisen.

1.4 Klachten over dat je na de wedstrijd onterecht hebt verloren, kunnen niet meer worden meegewogen in het eindresultaat van een wedstrijd. Als er vermoedens zijn dat er niet volgens het reglement wordt gespeeld door je tegenstander(s), moet dit voor aanvang van de wedstrijd worden gemeld aan een Levix-medewerker.

1.5 Levix behoudt het recht om beslissingen te nemen over zaken die niet specifiek in het reglement staan, om de eerlijke concurrentie en sportiviteit te behouden.

1.6 Levix behoudt zich het recht voor om regels op elk moment te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van onvoorziene uitdagingen die zich voordoen tijdens Levix Gaming Day.

1.7 De prijsuitreiking zal aan het einde van de dag plaatsvinden tussen 16:00 en 17:00. De winnaars zullen hun prijzen in ontvangst moeten nemen op het moment dat ze worden uitgereikt. Als de winnaar niet aanwezig is, zal de prijs naar de volgende deelnemer met de beste score gaan.

1.8 Tijdens Levix Gaming Day kunnen deelnemers slechts één prijs winnen. Indien een deelnemer tijdens de prijsuitreiking in aanmerking komt voor meerdere prijzen, zal hij/zij moeten kiezen welke prijs hij/zij in ontvangst wil nemen en welke niet.

1.9 Door deel te nemen aan Gaming Day, ga je akkoord met het gebruik van de gemaakte beeldopnamen voor marketingdoeleinden en de publicatie daarvan op de website van Levix.

2. Toernooi Richtlijnen

2.1 Als je bij de laatste 5 overgebleven deelnemers behoort en minimaal 2 kills hebt gemaakt in dezelfde match, mag je de Levix-medewerker vragen om je score op te schrijven. Je score telt pas mee voor je deelname aan het toernooi als deze is opgeschreven.

2.2 Deelnemers mogen zo vaak proberen als ze willen, mits de drukte dit toelaat. Als het druk is of als er deelnemers aan het wachten zijn, moeten deelnemers andere deelnemers de kans geven om te spelen. Levix-medewerkers zullen ervoor zorgen dat dit gebeurt zodat het toernooi vlot verloopt.

2.3 Het is toegestaan om te spelen met een muis, toetsenbord of controller van Levix, of met een eigen controller. Het gebruik van een eigen muis en toetsenbord zijn NIET toegestaan.

3. Game-instellingen voor Fortnite 

3.1 Deelnemers spelen de “gamemode Battle Royale Solo (bouwen toegestaan)”. Alleen deze gamemode telt voor de prijzen.

4. Scores doorgeven

4.1 Wanneer de match is afgelopen, vraag je de Levix-medewerker om de score op te schrijven.

4.2 De Levix-medewerker schrijft je naam, score en tijd op.

4.3 Je score is doorgegeven!

4.4 Als er opzettelijk een verkeerde score wordt doorgegeven, zal de betreffende deelnemer per direct uitgesloten worden van alle toernooien van Levix Gaming Day.

4.5 De deelnemers die Victory Royale en de meeste aantal kills hebben behaald, zullen de eerste, tweede en derde plek komen te staan. Bij een gelijk aantal kills, zal de deelnemer winnen die de match heeft gespeeld die het kortst heeft geduurd. Als er geen Victory Royale is behaald, zullen de deelnemers die het verst zijn gekomen winnen. In dit geval zal eerst naar hoe ver de deelnemers zijn gekomen worden gekeken, en vervolgens pas naar het aantal kills.

4.6 De troostprijzen zullen willekeurig worden geloot door een Levix-medewerker onder alle deelnemers die behoorden tot de laatste vijf overgebleven deelnemers, minimaal 2 kills hebben behaald en geen prijs hebben gewonnen tijdens Levix Gaming Day.

5. Gedragsregels

5.1 Alle deelnemers aan Levix Gaming Day toernooien moeten respectvol met elkaar en de organisatie omgaan.

5.2 Deelnemers aan het toernooi mogen geen offensieve of vulgaire gebruikersnamen of teamnamen opgeven. Indien zij een dergelijke naam gebruiken, wordt hen gevraagd om een andere gebruikersnaam op te geven. Indien zij weigeren de naam te veranderen, zullen zij niet mogen deelnemen aan het toernooi.

5.3 Als een deelnemer kwetsende, beledigende of racistische uitingen heeft tegen zijn/haar tegenstander, zal deze per direct gediskwalificeerd worden en zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

5.4 Een grote mond en/of bedreigingen tegen de Levix-medewerkers betekent per direct diskwalificatie.

5.5 Bij fraude en/of valsspelen zal een deelnemer direct gediskwalificeerd worden en zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

5.6 Levix-medewerkers behouden het recht om beslissingen te nemen in uitzonderlijke situaties.